Baptisia alba (white wild indigo)
(c) Prairie Moon Nursery

Back

Baptisia bracteata